Obalamy mity!
Spalane drewno pochodzi z natury, więc nie szkodzi? FAŁSZ!

Czy jak schowamy się we własnym domu przed ciepłym kominkiem w pochmurny dzień, to będziemy bezpieczni?  Zależy czym palisz w kominku!!

Wiesz, że skład chemiczny dymu pochodzącego ze spalania drewna, czy szerzej: biomasy nie różni się jakoś zasadniczo ani od składu dymu papierosowego, ani od dymu pochodzącego ze spalania węgla!?! Skoro tak, to uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że podobny może być też we wszystkich tych przypadkach ich wpływ na nasze zdrowie. W końcu dym to dym.

Drewno jest po węglu drugim podstawowym paliwem stałym używanym w Polsce.

Zapach dymu pochodzącego ze spalania drewna może być przyjemny i budzić miłe skojarzenia. Niektórzy zakładają też że dym ze spalania drewna (ogólniej: biomasy) nie może być tak szkodliwy dla zdrowia jak dym ze spalania węgla, bo drewno jest “naturalne”. Jednak podczas spalania drewna powstaje cała gama szkodliwych substancji: zanieczyszczenia pyłowe, tlenek węgla i inne toksyczne związki chemiczne, w tym benzen, formaldehyd, akroleina i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), a także związki z grupy dioksyn (PCDD/F). Jeśli chodzi o pył zawieszony, dominują w nim szczególnie niebezpieczne dla zdrowia pyły drobne – udział pyłu PM2.5 w PM10 jest bardzo wysoki.

W przeliczeniu na tę samą masę pyłu, dym ze spalania drewna zawiera dużo więcej substancji kancerogennych, takich jak benzo[a]piren lub dibenzoantracen, niż dym papierosowy!

Rośliny OCZYSZCZAJĄCE POWIETRZE

Wiesz, że jest kilka gatunków roślin, które skutecznie oczyszczają powietrze? Warto je mieć w swoim domu, ponieważ działają jak naturalne filtry powietrza – wchłania szkodliwe związki (opary lakierów, wyziewy z kuchenek gazowych, dym papierosowy oraz smog). Większość z nich bardzo dobrze znasz! Co więcej – ich skuteczność potwierdzili badaniami naukowcy! Które rośliny mają tak wspaniały wpływ na nasze płuca?

Bluszcz pospolity

Zielistka Sternberga

Palmy

Epipremnum złociste

Skrzydłokwiat

Sansewieria (wężownica)

Anturium

Chryzantemy wielkokwiatowe

Dlaczego spaliny są tak groźne dla ludzi? Ponieważ rozprzestrzeniają się w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, pod samym naszym nosem! Spacerujemy wzdłuż ulicy pełnej samochodów jednocześnie wdychając ich spaliny. Jesteśmy narażeni na nie tym bardziej, że gęstość samochodów na ulicach wzrasta z miesiąca na miesiąc!

MUST HAVE: Zieleń w domu palacza

Palenie szkodzi zdrowiu! Wiesz? A jednak wciąż palisz? Rozważasz skończenie z nałogiem, ale rozważając – palisz? Wiesz, że w czasie palenia kilka tysięcy substancji wchodzących w skład dymu papierosowego, wywierających niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, uwalnia się do powietrza? W pomieszczeniach, szczególnie w okresie zimowym, może doprowadzić to do powstania toksycznej bomby gazowej. Pokoje powinno się więc regularnie wietrzyć, mimo iż w praktyce zdaje to egzamin tylko po części. Dlatego dodatkowo warto uprawiać rośliny doniczkowe, które również przyczynią się do oczyszczenia powietrza. Kilka pięknych, zielonych roślin, w kolorowych donicach, ustawionych w danym pomieszczeniu może stworzyć dość skuteczną barierę ochronną. Raczej nie dla palacza, ale dla osób z Twojego otoczenia. Bierni palacze nie mają szansy w obliczu Twojego nałogu.

Zapoznaj się z naszymi kolejnymi artykułami dotyczącymi palenia i dołącz do naszego konkursu – może uda Ci się z nami rzucić nałóg 😉

Spaliny prosto w nos

Dlaczego spaliny samochodowe są tak groźne dla naszego zdrowia, dla naszych płuc? Substancje szkodliwe dla naszego zdrowia, występujące w spalinach silników w stosunkowo dużych stężeniach, to przede wszystkim:

tlenek węgla CO;

węglowodory HC i ich pochodne, w wielu wypadkach zamiennie określane jako lotne związki organiczne VOC;

tlenek azotu (tlenek i dwutlenek);

tlenki siarki (tlenek, dwutlenek, trójtlenek);

ołów i jego związki;

sadza, dymy, popioły, metale, inne substancje stałe, ciężkie związki organiczne w fazie ciekłej, częściowo zamiennie określane jako cząstki stałe PM (TPM).

Dlaczego spaliny są tak groźne dla ludzi? Ponieważ rozprzestrzeniają się w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, pod samym naszym nosem! Spacerujemy wzdłuż ulicy pełnej samochodów jednocześnie wdychając ich spaliny. Jesteśmy narażeni na nie tym bardziej, że gęstość samochodów na ulicach wzrasta z miesiąca na miesiąc!

Co oznacza PM2.5?

PM2.5 – najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie

PM2.5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu. To właśnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowiedzialny za:

nasilenie astmy

osłabienie czynności płuc

nowotwory płuc, gardła i krtani

zaburzenia rytmu serca

zapalenie naczyń krwionośnych

miażdżycę

niższą masą urodzeniową dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego

nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym.

Normy dla PM2.5

Pył zawieszony PM2.5 posiada odpowiednie normy, po których przekroczeniu ogłaszany jest alarm.
W związku z tym wielu osobom wydaje się, że zwykłe powietrze jest od niego wolne, jednak to nieprawda. W Polsce za normę uważa się stężenia dosyć wysokie, a w niektórych miejscach alarm nie jest zbytnio nagłaśniany, bądź też ogłaszany tak często, że niewielu ludzi się tym przejmuje. WHO ustaliło normę średniego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 na 25 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna norma to 10 mikrogramów na metr sześcienny.

Czym jest PM10?

PM10 – szkodliwy pył zawieszony PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie.

PM10 to pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za:

ataki kaszlu

świszczący oddech

pogorszenie się stanu osób z astmą

czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli

zwiększa ryzyko zawału serca

oraz wystąpienia udaru mózgu

benzopiren jest również silnie rakotwórczy

Jak zatem widać, aerozole atmosferyczne tego typu są bardzo szkodliwe dla człowieka

Normy dla PM10

Norma średniego, dobowego stężenia pyłu PM10 wynosi według WHO 50 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna 20 mikrogramów na metr sześcienny. Warto jednak wiedzieć, że informację o przekroczonych normach ogłasza się, gdy dobowe stężenie PM10 wyniesie 200 mikrogramów na metr sześcienny – widać więc doskonale jak często wszyscy myślimy, że powietrze jest w porządku, podczas gdy jest ono bardzo zanieczyszczone, jednak nie został jeszcze osiągnięty poziom alarmowy.

5 kroków do rzucenia palenia

Zrozum, że palenie papierosów to choroba

Nikotynizm to choroba cywilizacyjna naszych czasów. Papierosy pali około 8 mln Polaków, a każdego roku z powodu chorób związanych z paleniem umiera w naszym kraju blisko 81 tys. osób. Jak każda choroba, palenie papierosów również wymaga leczenia.

Dowiedz się, co najbardziej truje w papierosach

Wbrew pozorom, to nie nikotyna, która uzależnia jest głównym czynnikiem rozwoju chorób spowodowanych paleniem papierosów. Nikotyna, pomimo swojego niekorzystnego działania zdrowotnego nie jest uznawana za substancję rakotwórczą przez WHO. Najbardziej trujący w papierosach jest dym, który jest mieszaniną blisko 7 tysięcy związków chemicznych, z czego około 79 jest rakotwórczych. Dym szkodzi Tobie i osobom z Twojego otoczenia.

Zrozum czym grozi palenie papierosów

Palenie papierosów prowadzi do poważnych chorób, często kończących się śmiercią – są to choroby nowotworowe (m.in. rak płuc, gardła, krtani, pęcherza), choroby sercowo naczyniowe czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). W Polsce na POChP choruje ponad 2 miliony palaczy, a rocznie umiera około 15 tysięcy z nich.

Szukaj wsparcia u bliskich oraz u specjalistów

Poinformuj bliskich, że chcesz rzucić papierosy. Jeśli Twoi znajomi palą, rzucajcie razem i wspierajcie się wzajemnie. Badania dowodzą, że masz większe szanse rzucić, jeśli nie robisz tego w pojedynkę. Udaj się do swojego lekarza i porozmawiaj z nim o sposobach leczenia Twojego nałogu. Lekarz dobierze właściwe metody farmakoterapii spośród preparatów dostępnych zarówno bez recepty (cytyzyna), jak i leków na receptę (wareniklina, bupropion). Możesz także skorzystać ze specjalistycznych poradni antynikotynowych w Warszawie i w Gdańsku.

Poznaj różne rozwiązania, które mogą ci pomóc

Jeśli w Twoim przypadku leczenie zawiodło i dalej palisz, zamiast sięgać po kolejnego papierosa, możesz tymczasowo zamienniki, takie jak: saszetki z nikotyną, tytoń do żucia, podgrzewacze tytoniu oraz niektóre e-papierosy. Zaspokajają one głód nikotynowy bez narażania Cię na taką ilość rakotwórczych substancji, jaka zawarta jest w dymie tytoniowym. Uważaj! Te zamienniki dalej szkodzą, a zawarta w nich nikotyna działa toksycznie na organizm. Zamienniki nie zastąpią „złotego standardu”, jakim jest całkowite rzucenie palenia.

SPIROMETRIA

Podczas kampanii #ODDECHDLAPOLSKI chcemy poruszać ważne kwestie dotyczące zdrowia, ale przede wszystkim chcemy DZIAŁAĆ!
W zeszłym tygodniu byliśmy w Tarnowskich Górach, w Żywcu i w Wodzisławiu z punktami badań spirometrycznych!
Jeśli nie udało Wam się skorzystać z darmowych pomiarów spirometrycznych, zachęcamy Was do samodzielnego kontaktu z lekarzem rodzinnym.
Dlaczego?

Spirometria jest badaniem pozwalającym określić pojemność i objętość płuc oraz przepływ powietrza, który następuje podczas różnych faz cyklu oddechowego

Dzięki temu badaniu, można wykryć wcześnie wiele poważnych chorób układu oddechowego i rozpocząć właściwe leczenie.

Spirometria jest niezbędna w diagnozowaniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pozwala ona określić, jakie rezerwy wentylacyjne posiada układ oddechowy pacjenta.

MAGIA BLUSZCZU

Bluszcz pospolity – wspaniały, naturalny FILTR POWIETRZA
 
Ta popularna w naszym regionie roślina okazuje się mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze otoczenie – absorbuje ona formaldehyd, który uznawany jest za jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji zanieczyszczających powietrze.
Opary formaldehydu emitowane są m.in. w spalinach samochodowych.
 
Wielką zaletą bluszczu pospolitego jest fakt, że nie potrzebuje zbyt wiele słońca, więc nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem dla niego miejsca.
Warto więc nie tylko ozdabiać nim mury domów i ogrody, lecz także przenieść do wnętrz.
 
Budujcie z nami zielone ściany, miasta potrzebują oddechu!
Dołączajcie do kampanii #OddechDlaPolski